Dr. Zdeňka Čechová, Ph.D

Prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních umělců. Pedagog - Multimedia Art - ČVUT v Praze. Výtvarnice, režisérka, choreografka, multimediální umělkyně. Průkopnice Computer Art a Multimedia Art v ČR.

Litvínovská 520/36, 190 00 Prague 9, Czech Republic, cechova.zdenka.dr@volny.cz, GSM: +420 732 515 727

Umělecká tvorba významné české umělkyně - Zdeňky Čechové - jde napříč mnoha uměleckými obory: kresba, malba, grafika, design, architektura, sochařství, scenografie, režie, choreografie, hudba, poezie.

Stála u zrodu počítačového umění tzv. Computer Art, u nás - v tehdejším Československu. Průkopnická umělecká tvorba Zdeňky Čechové prochází plynule novými uměleckými obory COMPUTER ART - VIDEO ART - MULTIMEDIA ART - VIRTUAL ART - VIDEO MAPPING... S jejím jménem jsou spojeny první obrazy počítačového výtvarného umění u nás i ve světě, počítačové realizace v designu, multimediální vizualizace hudby, první multimediální koncerty a především první velká hudební, vodní, světelná show, která autorka vytvořila pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních a řada uměleckých vodních a světelých show pro Křižíkovu fontánu v Praze.

Profesionální praxe

  • 1969-72: Lektorka, Odbor školení, Kancelářské stroje Praha. Přednášky - programování počítačů, programovací jazyk Fortran, analýza, algoritmizace.
  • 1974-78: Matematik-analytik, Odbor systémového inženýrství, Kancelářské stroje Praha. Zavádění aplikačních systémů řízení podniků s využitím počítačů /ASŘP/.
  • 1979-90: Výzkumný a vývojový specialista designu, Ústav bytové a oděvní kultury v Praze, Vedoucí pracoviště vědeckotechnického rozvoje pro průmyslový design. Vedoucí redakce Informačního bulletinu VP VTR ÚBOK, vedoucí Experimentálního studia. Odborné studie, přednášky na celostátních a mezinárodních symposiích. První realizace počítačových vzorů v ČSR, chráněné průmyslové vzory.
  • 1986-88: Scénografie a choreografie pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních.
  • 1991-2000: Vice-prezidentka Masarykovy akademie uměni. Přednášky a organizace výstav.
  • 1994-…: Prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních umělců. Přednášky a organizace výstav. Organizátorkou celostátních výstav s mezinárodní účastí, počítačového a multimediálního umění v letech 1982, 1985, 1989, 1996, 1998, 2000, 2002 a dalších uměleckých prezentací.
  • 1991-…: Režisérka a choreografka Křižíkovy fontány v Praze, Výstaviště Praha.
  • 1996-02: Univerzitní pedagog Multimedia Art, přednášky a umělecké projekty, vizualizace hudby, animace, virtuální projekty. Katedra počítačů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze.
  • 2002 -…: Externí spolupráce a vedení uměleckých projektů, animace, počítačové zpracování videa, počítačové efekty. Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze.
  • 2014 -…: Vedení týmových multimediálních uměleckých projektů. Katedra softwarového inženýrství, Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze.